אודות עליזה מוראד

אודותי

שמי עליזה מוראד, ואני מכינה תשריטים ללשכת רישום המקרקעין החל משנת 2011.

ברשותי ניסיון וידע מקצועי רב ומגוון לגבי הכנת התשריטים השונים ואני עובדת עם ביטוח אחריות מקצועית.

במהלך השנים הכנתי תשריטים לבתים משותפים, מבנים פרטיים, צמודי קרקע, בנייה רוויה, מגדלי מגורים ומבנים מסחריים.

ברשותי ניסיון רב בהכנת תשריטים מורכבים כמו תשריט בית משותף הנמצא על גבי כמה חלקות, תשריט הכולל התייחסות לכמה מבנים, חלוקה לאגפים ולכניסות מרובות, זיקות הנאה בין חלקות, זיקות לשפ"פ\שצ"פ, זיקות בין תתי חלקות בבית רשום, מבנים עם רכוש משותף מסחרי ליחידות המסחר ועוד.

אני עובדת בשיתוף פעולה עם המרכז למיפוי ישראל ומקבלת מהם נתונים מדויקים של הגוש והחלקה, לרבות השרטוט עם המידות המדויקות של החלקה.

הכנת התשריט הינה מהירה, איכותית ומדויקת. התשריט קריא ומובן,
גם מי שאין ברשותו ידע מקצועי מבין את התשריט.

תעודות