דוגמה לתשריט

דוגמה לתשריט

דוגמה 1 לתשריט בית משותף

בתשריט זה הבית המשותף מחולק לשתי כניסות אך המרתף משותף.

בטבלה מופיעים פרטי היחידות ,במקרה זה דירות בלבד, ההצמדות מופיעות בהתאם לכל יחידה ומסומנות באותיות א'- ב'

דוגמה 2 לתשריט בית משותף

בתשריט זה ישנה יחודיות משאר התשריטים הרגילים. 

המרתף הינו עם מעלית לרכבים וישנו מחשב המחלק את מיקום הרכבים בהתאם למלאי הקיים. נשאר גם מקום פנוי לצורך סיבוב הרכב ביציאתו.