השירותים שלי

השירותים שלי

 • הכנת תשריטי בית משותף

  תשריט הכולל פרטים מזהים של החלקה, פרטי המבנה, פרטי הדירות והצמדותיהן, הצמדות משותפות, תרשים חלקה ותרשים סביבה, תרשים הדירות ממרתף ועד הגג. מטרת התשריט היא לסמן לכל בעל יחידה בבית המשותף את נכסיו כמו – חניות, מחסנים וגגות, ולסמן עבור כלל הדייירים מהו הרכוש המשותף שלהם בבית המשותף.

 • הכנת תיקוני צו בית משותף –

  כאשר יש שינויים בבעלויות הבית המשותף , כמו החלפת מיקומי חניות, הרחבת דירות, הוספת מעלית, יש לערוך תיקון צו לבית המשותף. אלו התיקונים הסטנדרטיים.

 • יחידה רישומית לתמ"א 38 -מאז שיצא חוק תמ"א 38 החלו תיקונים נוספים. התיקון הראשון הינו הקמת יחידה חדשה המשותפת בבעלות שלה לכלל הדיירים ואליה מצמידים גג וזכויות בנייה. המטרה של התיקון הנ"ל היא לצורך מישכון היחידה בבנק לצורך קבלת מימון בנקאי.
 • תיקוני צו תמ"א 38
  תיקון שני של תמ"א 38 הוא הגדלת היחידות הישנות (שבדרך כלל תקבלנה חדר ממ"ד ומרפסת),
  סימון היחידות החדשות והצמדות חדשות של חניות ומחסנים.
 • זיקות הנאה -זיקות הנאה מבצעים כאשר חלקה אחת נותנת רשות לשימוש עבור חלקה סמוכה. לרוב יש זיקות הדדיות של חלקות צמודות שנותנות כל אחת 3 מטר, וביחד 6 מטר ואז יש כביש משותף לכניסת רכבים לבניין.
  כמובן יש זיקות לשצ"פ וזיקות לשפ"פ, זיקות בחלקה נהנית או בחלקה כפופה,
  אבל מי שצריך אותן וקורא שורות אלו יודע לבד מה מטרתן..
 • תשריטי חכירה -בשביל להסביר את התשריט נדמיין את המקרה הקלאסי בו בעל חניה שלא משתמש בה רוצה למכור את החניה. היות והוא יכול למכור רק לבעלים באותה חלקה, המציאו בשבילו תשריט חכירה. הוא יכול לחכור את החניה לבעלים של דירה בבנין מעבר לכביש.עכשיו תשכחו את הדוגמא הזו, היא לא מציאותית.
  אף אחד לא יטרח לרשום בלשכת המקרקעין תשריט חכירה רק עבור חניה!
  כעת תדמיינו כביש גדול ששיך לעירייה או לנתיבי איילון. באה חברה גדולה וחוכרת את השטח מעל הכביש ליצור גשר בין שני המגדלים שלה או את השטח מתחת לכביש לכבוד המרתף שלה. דוגמה נוספת – גן ציבורי שתחתיו חכרו שטח כדי להקים ספא.