תשריט – מחיר

תשריט - מחיר

המחיר מושפע מכמה גורמים.
כגון כמות היחידות, שרטוט מהיתר ידני או היתר בקובץ ממוחשב, רמת הקושי של הקבצים הממוחשבים,
קיומו של חדר שנאים, או חדר בזק, הצורך בזיקות הנאה טרם רשום הבית וכדומה.

בתיקוני צו מתייחסים גם לשינויים הנדרשים בצו החדש.

בדרך כלל הסדר גודל הינו 250-300 ליחידה בבנייה רוויה.

ובמבנים צמודי קרקע המחיר גלובלי לתשריט.